مدیران

آقای دکتر اکبر بزرگزاد            رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر رسول احمدی          نایب رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر مهدی صفاهانی      عضو هیئت مدیره

آقای مهندس علی احمدی        مدیرعامل

نقشه سایت

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان - خیابن جی - بالاتر از شهید رجایی - روبروی بانک کشاورزی - طبقه فوقانی داروخانه دامپزشکی مهر - پلاک 176

صندوق پستی : 148-81595

 تلفن : 5-35251141-031

 ایمیل :