خدمات آزمایشگاهی قابل انجام در شرکت سامان دام ایرانیان

آنالیز های عمده
آنالیز TMR شامل:
ماده خشک، اندازه قطعات، آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF، ADF، چربی خام، خاکستر و کربوهیدرات های غیر فیبری، پروتئین عبوری و تجزیه پذیر.)

آنالیز سیلاژ ذرت شامل:
پروفایل اسیدهای چرب، اسید لاکتیک، pH، اتانول، ماده خشک، اندازه قطعات، آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF، ADF، چربی خام، خاکستر و کربوهیدرات های غیر فیبری.)

آنالیز منابع پروتئینی (مانند پودرماهی، گلوتن ذرت، کنجاله و دانه سویا) شامل:
پروتئین عبوری (RUP)، پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP)، پروتئین غیر قابل هضم و جذب (ADICP)، ماده خشک و آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF، ADF، چربی خام، خاکستر و کربوهیدرات های غیر فیبری.)

آنالیز شیر خام شامل:
تست کامل تانک شیر، ازت اوره ی شیر (MUN)، آنالیز میکروبی شیر (انواع باکتریهای موجود در شیر).

آنالیز تست متابولیکی گله شامل:
گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیر استریفیه، کلسترول، تری گلیسرید، کل پروتئین پلاسما، آلبومین، گلوبولین، آنزیم های کبدی (AST and ALT)، ازت اوره ای خون، کلسیم، فسفر، منیزیوم، سدیم و پتاسیم.

آنالیزهای دامپزشکی :
IBR، BVD و انواع تست های تفریقی

نقشه سایت

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان - خیابن جی - بالاتر از شهید رجایی - روبروی بانک کشاورزی - طبقه فوقانی داروخانه دامپزشکی مهر - پلاک 176

صندوق پستی : 148-81595

 تلفن : 5-35251141-031

 ایمیل :